makaleler
Ağustos 18, 2020

Decision Making And Marketing Intelligence

The marketing research industry is facing several challenges stemming from the changing business climate and the emergence of new actors. Unless a paradigmatic shift occurs, marketing research information is only one of numerous information sources which today’s decision-makers face every day. Hints of such a paradigmatic shift are visible. Tomorrow’s company will be customer centric and armed with knowledge management tools. The industry has to be ready to respond to the increasing demands of customers not only by revising but […]
Ağustos 18, 2020

Proje Yönetimi ve Etik: Siyasal Araştırma Projeleri Örneği

Proje yönetiminde Etik kavramının nasıl bir rol oynayabileceğini anlayabilmek için, “Etik nedir” sorusunda ziyade, insanlar neden etik kurallara uygun davranırlar sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Tarihsel olarak bu soruya verilen yanıtları doğal/dini yaklaşım ve sözleşmeye dayalı yaklaşımlar olarak kabaca kategorize etmek mümkün. Oyun Teorisi’nin klasik modellerinden “Tutuklunun İkilemi” oyunu da bireylerin etik kurallara uygun davranıp davranmama kararlarını hangi stratejilere bağlı olarak verdiklerini de anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kısa vadede etik kurallara uygun davranmamak oyuncular için daha cazipken, orta ve uzun vadede ise etik […]
Ağustos 18, 2020

An Analysis Of One Country Focused Studies In Political Science

“Methodological discussions”, it is argued “are often reinventing what has been forgotten”. (Scheuch, p.148, quoted in Sartori, p.15). And Sartori argues that to rediscover the ‘forgotten unknown is just as important as to discover an unknown. (Sartori, p.15). An important part of methodological discussion in the study of political science, is the choice among different areas of focus. A student of political science is lucky since he/she has many different and alternating tools to employ in order to reach its […]
Ağustos 18, 2020

Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Rolü: Kırılgan Demokrasiyi Korumak

Yerküremiz yaklaşık 20 yıldır yoğun bir değişim süreci yaşamaktadır. Yarım asır sürmüş Soğuk Savaş sona ermiş, Batı ve Doğu arasındaki gerilimler yerini Napoleon’dan Hitler’e kimsenin yaklaşamadığı kadar gerçekleşmeye yakın Avrupa Birliği’ne bırakmıştır. Dünya ekonomisi sınırların kalkıp yerini tek bir ekonomiye bıraktığı “küresel bir ekonomi” olmaya tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar yaklaşmıştır. Uluslararası finansal akımlar, dünya ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırımlar tarihin hiçbir döneminde erişemediği hacimlere ulaşmıştır. Değişim sadece ekonomik boyutla sınırlı değildir. Teknoloji devrimi sayesinde bilgi neredeyse hiçbir sınır […]
Ağustos 18, 2020

Denklemi Gözden Geçirmek: Türkiye Bağlamında Partizanlık ve Ekonomik Oy Verme Hipotezi

Ekonomik oy verme yaklaşımı seçmenlerin siyasi parti tercihlerini açıklamaya çalışan alternatif yaklaşımlar arasından en güçlülerinden biridir ve neredeyse demokratik pratiğin bir parçası haline gelmiştir. Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bu yaklaşıma dayanan çalışmalar seçmen davranışını açıklamakta başarılı olmaktadır ve bu çerçevedeki yayın sayısı da artmaktadır. Ancak seçmenlerin ekonomik algılarını nasıl belirledikleri konusu hala tartışılmaktadır ve ekonomik konulardaki olumlu ya da olumsuz algıların bireylerin iktidardaki partiyi destekleyip desteklemelerinden etkilendiği söylenmektedir. 2011 genel seçimleri öncesinde İstanbul’da yürütülen bir saha çalışması seçmenlerin ekonomik […]
Ağustos 18, 2020

Turkey’s “Culturalization” in European Public Opinion

Former Belgian co-chair of the EU-Turkey Joint Parliamentary Commission, Marc Galle, published a book in 1995 on how Europeans viewed Turkey. It was called “Turkey, the Disliked Country” (1995). The claim that Turkey is disliked among the European public has long been a fundamental argument used by European politicians to deny Turkey’s demands during negotiations: “Although you are right, we cannot agree to your demands because there is no way we could convince our public and would end up paying […]
Ağustos 18, 2020

Turkey’s 2015 general election: a final look at the parties and the campaign

Turkey will hold a general election on 7 June. Sezin Öney and Emre Erdoğan take a final look at the campaign before the country heads to the polls. They write that politics in Turkey has taken a notable populist turn in recent years, with the 2015 election campaign becoming dominated by a personalised style of politics, particularly in relation to the current Turkish President, Recep Tayyip Erdoğan, and the leader of the pro-Kurdish HDP, Selahattin Demirtaş. During the campaign in […]
Ağustos 18, 2020

Türkiye’de 2000 Sonrası Akademik Yazında Çocuk İşçiliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi

OECD ülkeleri arasında en yüksek çocuk yoksulluk oranına sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de yasadışı olan çocuk işçiliği güncel olmayan TÜİK (2013) verilerine göre 900 bindir. Suriye’den gelen geçici koruma altındaki 18 yaş altı kırılgan nüfus eklendiğinde çocuk işçiliği Türkiye’nin en öncelikli olarak çözüm geliştirmesi gereken konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. “Çocuk hakları”, “çocuğun iyi olma hali” ve “çocuğun üstün yararı” başta olmak üzere çocuk çalışmaları açısından var olan temel prensipler çocuk işçiliği ile mücadele alanında, araştırma ve yazında kılavuz görevi […]
Ağustos 18, 2020

Contending with liberalisation: crisis and recovery of the Argentine banking sector in the period of 1994 to 2011

From the early 1990s until 1998, Argentina liberalised its banking system as part of a strategy to enter a globalised economy. The subsequent monetary policies, combined with ‘convertibilidad’ and an elevated government debt, led to a loss of confidence in the financial system, ending in the deep recession of 1998–2002. A sovereign debt default of $100 billion in December 2001 followed, and in January 2002 the fixed exchange regime was officially abandoned. This paper examines how firm-specific characteristics and the […]
Ağustos 18, 2020

Are Foreign Banks Better Performers Than Domestic Counterparts? Examining the Financialization Hypothesis in Mexico

This article analyzes the relationship between “financialization” and the performance of credit institutions in Mexico over the period 1999–2013. On average, foreign banks have higher cost-to-income ratio and return on assets than domestically owned banks. Non-interest income to gross revenue positively contributes to foreign bank profits, which highlights income other than conventional banking transactions. When considering references in the literature to non-interest income as a proxy for financialization, our results imply that domestic banks are more dependent on traditional lending, […]
Ağustos 18, 2020

Turkey’s “Culturalization” in EU Public Opinion: Observations on the Findings of an Opinion Survey

Hakan Yılmaz, Emre Erdoğan, Turkey’s “Culturalization” in EU Public Opinion: Observations on the Findings of an Opinion Survey in: Annette Freyberg-Inan, Mehmet Bardakci, Olaf Leiße (Ed.) Growing Together, Growing Apart, page 145 – 164 Turkey and the European Union Today 1. Edition 2016, ISBN print: 978-3-8487-3037-7, ISBN online: 978-3-8452-7418-8, https://doi.org/10.5771/9783845274188-145 Series: Jenaer Beiträge zur Politikwissenschaft, vol. 17 View full text: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845274188-145/turkey-s-culturalization-in-eu-public-opinion-observations-on-the-findings-of-an-opinion-survey
Ağustos 18, 2020

Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması

Popülist söylemlerin yaygınlaşmasında ve popülist hareketlerin başarısında medyanın önemli bir rolü olduğu göz ardı edilemez. Farklı bağlamlarda medyanın etkin kullanımı popülist aktörler için değişiklik gösterir. Bununla beraber, retorik ve eylemleri ile medyayı etkileyebildikleri gibi kimi zaman medyada çok fazla görünür olamayabilirler de. Bu noktada, makalemizin amacı popülist aktörlerin medyada neden/nasıl görünür oldukları (veya olamadıkları) ve medyayı nasıl kullandıklarını açıklamaktır. Hallin ve Mancini (2004) karşılaştırmalı bir şekilde medya sistemlerinden bahsederek, üç farklı modelde ülkeler arasındaki değişiklikleri anlatmaktadır. Liberal, demokratik korporatist ve […]
Ağustos 18, 2020

How Populist Zeitgeist Controls Turkish Electoral Campaign 2018

The new elections in Turkey is displaying strong populist rhetoric that is invoked by all major candidates in order to win popular support. These four political leaders’ electoral campaigns rely on populist language, glorifying the role of the people and illustrating their superiority. As the snap elections of June 24th approach, the populist tune in Turkish politics becomes the remarkable characteristic of the electoral campaign. In a country, used as the textbook example for populism or competitive authoritarianism, the competition between […]
Ağustos 18, 2020

Determinants of Turkish Citizens Attitudes Towards International Institutions

Following a brief introduction of the literature on the role of public opinion in international relations, the author analyzes the fluctuations of public opinion in Turkey towards the UN and the EU. The factors that trust in these institutions depends on and the variations within different segments of the Turkish society are dissected. View full text: http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/determinants-of-turkish-citizens-attitudes-towards-international-institutions-winter-2007-en.pdf
Ağustos 18, 2020

A Tea Party Online: A Content Analysis of Local, Regional, and State Tea Party Websites

Since 2009, the Tea Party has played a prominent role in American politics, influencing both election outcomes and policymaking. Scholars and political pundits often argue about whether the movement constitutes an authentic economic populist movement within American conservatism or simply is a rebranding of classic conservative politics in the age of President Obama. Much can be discerned about the true nature of an organization by examining its public communications, particularly its online communications. This study analyzes the content of a […]
Ağustos 18, 2020

Turkey in between: The continuing search for development

“Nowadays, we are all ‘modern.’ But we became modern in very different ways” (Therborn 2012: 71). The implication here is that modernity is a global reality, based on different histories, and different social and cultural backgrounds. This also holds for Turkey; where interesting stories of (human) development and (social) progress gradually unraveled throughout the modernization process of the country. According to Therborn, there are four different paths to modernity defined by the conflict lines for and against the “new” based […]
Ağustos 18, 2020

Growing perceived threat and prejudice as sources of intolerance: evidence from the 2015 Turkish general elections

Tolerance is a central concept for a society’s democratic foundations. Many forms of populism threaten tolerance and are a growing concern for consolidated liberal democracies as well developing ones. Right-wing ideology, heightened nationalism, and xenophobic rhetoric toward minorities are threatening social cohesion, public unity, and liberal values. Turkey, subject to various destabilizing recent events, faces specific challenges amid political, social, and economic uncertainties. Using two waves of a nationally representative survey, conducted after each of two general elections in 2015, […]
Ağustos 18, 2020

A fourth alternative for Turkey: a democratic Middle East

In this article the author argues that Turkey can be a positive catalyst for democratic change in the Middle East. In its evaluation of the potential success of the democratization process, the article analyzes eight indicators of the democratic requirements for countries in need of change in the region: their economic situation, the international climate, a past democratic experience, the existence of past democratic culture and institutions, and the role of ethnicity and civil society. View full text: http://turkishpolicy.com/dosyalar/files/esi_turkey_tpq_id_29.pdf
Ağustos 18, 2020

Integrating Decision-making and Marketing Intelligence: The Roadmap to the Boardroom

The marketing research industry is facing with several challenges. A paradigmatic shift is necessitated to gain a competitive edge against other data suppliers. This paper proposes a framework for this paradigmatic shift. View full text: http://www.urbanhobbit.net/PDF/Integrating%20Decision%20Making_short.pdf
Ağustos 18, 2020

How Turkey’s repetitive elections affected the populist tone in the discourses of the Justice and Development Party Leaders

Perceived uncertainty and anger lead people to investigate with respect to the establishment, and politicians who are seen as reckless within society. In this sense, populist discourse paved a way to respond by glorifying one group of people and scapegoating others that emerge as group differentiation. Critical moments especially illustrate mutual constructive identification through the discourse of political actors. This article explores a contextual change in the populist discourse of the Justice and Development Party (JDP) leaders by observing the […]
Ağustos 18, 2020

Illegality in the informal labour market: findings from pilot research on child labour in Istanbul

Children consist of one-third of the population of Turkey that has the second highest level of child poverty among the OECD countries. Child labour is widely observed, especially in the poor families, according to the last official statistics obtained in 2013 in Turkey more than 900.000 children are working. Child labour deprives children of their childhood with short-term and long-term negative consequences. Not only those children who work under the legal age but also children aged 15–18 who can legally […]
Ağustos 18, 2020

Obscurities of a referendum foretold: the 2017 constitutional amendments in Turkey

The 2017 referendum marked a transition from an already incongruous parliamentary system to rampant presidentialism and created more conflicts rather than defusing them. Given the extraordinary conditions under which the referendum was held, and the limited time allowed for discussion of its possible ramifications, any effort to analyze the eve and aftermath of the referendum provoked more questions than answers. Why was the referendum held in 2017, although the governing party had advocated for a new constitution and transition to […]
Ağustos 18, 2020

How do children contextualize their well-being? Methodological insights from a neighborhood based qualitative study in Istanbul

Built on a neighborhood-based qualitative study that was carried out in Istanbul, this article explores the use of complementary research methods that explore how children contextualize their well-being within the spatial boundaries of a particular social location. Therefore, spatiality is used as a methodological tool to understand children’s subjective construction of well-being embedded in a web of relations. Using the framework of the social studies of childhood that constructs child as an agent, the research study puts emphasis in involving […]
Ağustos 18, 2020

Effects of social media on civil and political participation and a field of survey over on Facebook

Turkish youth is characterized with low level of political participation. Several surveys showed that less than 10 percent of Turkish youth are active in political parties and civil society organizations. There are cultural and behavioral reasons of this inertia. Meanwhile, Facebook, the most important social network site is widely used in Turkey and Turkish users form the 6th biggest population in Facebook but level of political participation in Facebook is unknown. By using data collected from 563 university students, this […]
Ağustos 18, 2020

Fairness in the apportionment of seats in the Turkish legislature: is there room for improvement?

As new elections approach, Turkish political agenda is once again dominated by discussions of election systems and impending changes in the existing one. These discussions are not without consequence. Since the first competitive and fair elections of 1950, twelve general elections have been held and a total of 37 legislative arrangements concerning elections have been implemented. Three of those were passed by the parliament just before the December 1995 elections (Tuncer, 1997, 5). The new early election, expected to be […]
Ağustos 18, 2020

Dış Politikada Siyasallaşma: Türk Kamuoyunun “Davos Krizi” ve Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri

Dış politika konuları seçmenlerin çoğu için kolayca yorumlanamayacak kadar karmaşık konulardır. Buna rağmen seçmenlerin kamuoyu araştırmalarında bu konularda tutum sahibi olduklarını belirttikleri gözlemlenmektedir. Belirtilen tutumların, dış politika konularında referans alınacak bir kamuoyunun varlığına işaret ettiği iddia edilmekle birlikte, bu tutumların neredeyse rastsal bir şekilde oluştuğu da öne sürülmektedir. Araştırma çalışmamız, 2009 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta katıldığı bir paneli terk etmesi ve “One Minute Çıkışı” olarak bilinen davranışı sonrasında yürütülen bir anket çalışmasına dayanarak seçmenlerin dış politika konusundaki algılarının siyasal […]
Ağustos 18, 2020

Child Well-Being Indicators Through the Eyes of Children in Turkey: A Happy Child Would be One Who…

Based on the research that was conducted to evaluate child well-being indicators from the perspectives of children in order to advance the nation-wide monitoring of their well-being in Turkey, the aim of this article is to demonstrate what children prioritize for each domain for a happy child. To this end, 562 children from different age groups -including some specific focus on certain disadvantaged groups—completed questionnaires. 40 focus groups approximately with 10 children were held afterwards with the aim of evaluating […]
Ağustos 18, 2020

Seçim Sistemleri ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Temsiliyet

Demokrasilerin vazgeçilmez ögelerinden biri seçimlerdir. Seçimler hem vatandaşların tercihlerinin politikalara dönüştürülmesine aracılık etmesi nedeniyle önemlidir, hem de bir vatandaşın gerçekleştirebileceği en basit ve masrafsız yönetime katılım biçimi olmasıyla. Vatandaşlar seçimlerde bir partiye oy vererek o partinin uygulamayı taahhüt ettiği politikaları desteklediklerini belirtirler ve o partiye belirli bir dönem için bu politikaları uygulama yetkisi verirler. Hangi seçim sistemi altında olursa olsun, bu seçim işlemi sonrasında bir ya da birden çok parti bir sonraki seçime kadar bu yetkiye haiz olur. Bir sonraki […]
Ağustos 18, 2020

Siyasal Psikoloji Siyasal Katılım Hakkında Ne Öğretebilir? Gezi Protestoları’na Katılanlar Üzerinden Bir Değerlendirme

Haziran 2013’te yaşanan Gezi Protestoları Türkiye siyasal tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Özellikle de Türkiye gibi yetişkinlerin ve gençlerin siyasal katılıma ve protestolar gibi “maliyetli” katılım biçimlerine ilgi göstermedikleri ve geçmişte bu tür siyasal etkinliklerde bulunduğunu belirten gençlerin oranının yüzde 10’u geçmediği göz önünde bulundurulduğunda, Gezi Protestoları’nın anlamlılığı daha da artmaktadır. Makale, bir siyasal katılım biçimi olarak Gezi Protestoları’nı anlamlandırmaya çalışan siyaset bilimi disiplinine, görece yeni bir ara alan olan siyasal psikoloji perspektifinin katabileceklerini sergilemeyi amaçlamaktadır. 2013 Sonbaharında İstanbul’da […]
Ağustos 18, 2020

Contextualizing subjective well-being of children in different domains: Does higher safety provide higher subjective well-being for child citizens?

According to the United Nations Convention on the Rights of the Child, all children are born with civil, political, social and economic rights. However, children’s ability to exercise their citizenship rights and practices depend on which country context they live in. Within the limits of this article we want to explore how children’s subjective wellbeing is affected by the level of safety provided within the larger country context by using data collected by the consortium of the International Survey of Children’s Well-Being. […]
Ağustos 18, 2020

The Missing Element: Turkish Public Opinion toward the US

Recent developments in US-Turkey relations, especially with regard to Turkish public opinion, have attracted the attention of decision makers. Sparked by the findings of some public opinion polls, the media has engaged in a discussion of the “anti-Americanism” of the Turkish public. This paper aims to elaborate the attitudes of the Turkish public towards the US, using the findings of several public opinion polls conducted recently. Polls show that anti-Americanism has increased in recent years, probably as a result of […]
Ağustos 18, 2020

Who cannot access education? Difficulties of being a student for children from Syria in Turkey

According to the latest official figures, more than 3 million Syrians are residing in Turkey under the status of temporary protection, and more than 50% of these are under 18 years old. The number of children from Syria between 5 and 14 years of age is 677,217 and 315,000 for the 15–19 age group, meaning that more than 1 million children are at a school age. According to the temporary protection status, children from Syria have the right to access education, including […]
Ağustos 18, 2020

Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’ matter?

Participation is key to the discussions of democracy and justice. For all citizens, no matter their differences, having the ability to participate is a difficult but required condition for a just and democratic political community. Based on the recent research on citizenship in Turkey, this article aims to explore, first, whether young citizens’ political participation shows a different pattern when compared to the rest of the population and, second, whether being young still determines the outcome when controlled for demographical […]
Ağustos 18, 2020

Sosyal sermaye, güven ve Türk gençliği

Herkes İçin İnsan Hakları projesi çerçevesinde, farklı illerde yapılan Anadolu toplantılarının ortak paydalarından biri katılımcı gençlerin tartışmaya geçmekteki ataletleriydi. Sunumlar tamamlandığında ortalığa bir sessizlik çöküyor, gençlerden ilk sorunun gelebilmesi için bir zaman geçmesi gerekiyordu. Bireysel özellikleri, eğitim geçmişleri, aileleri bu kadar farklı olan gençleri soru sormakta bu kadar atalet sahibi yapan faktör neydi? Daha önemlisi soru sormamakla, çok iyi bildiğimiz siyasal katılım düşüklüğü acaba aynı sebepten mi kaynaklanmaktaydı? Bir başka deyişle, Türk gençlerinin bazı kültürel kodları mı bu atalete yol […]
Ağustos 1, 2003

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003

1999 yılı sonbaharında STRATEJİ|MORI, IRI (International Republican Institute) ve ARI Hareketi’nin katılımıyla bir çalışma yürütülmüştü. Bu çalışmanın temel amacı “Türk gençliğinin siyaset katılım derecesini, katılımın önündeki engelleri ve bu engelleri kaldırmanın olası yollarını keşfetmek” olarak tanımlanmıştı. Çalışma kapsamında Türkiye genç nüfusunu temsil eden bir örneklemle anket çalışması yapılmış, anket çalışmasını sonuçların tartışıldığı grup tartışmaları ve daha geniş kapsamlı toplantılar takip etmişti. Mayıs 2001’de yayınlanan “Türk Gençliği ve Katılım” adlı yayında da gerek araştırmanın sonuçları, gerekse de takip eden toplantılar değerlendirilmiş […]