Makale
Ağustos 18, 2020

Decision Making And Marketing Intelligence

The marketing research industry is facing several challenges stemming from the changing business climate and the emergence of new actors. Unless a paradigmatic shift occurs, marketing research information is only one of numerous information sources which today’s decision-makers face every day. Hints of such a paradigmatic shift are visible. Tomorrow’s company will be customer centric and armed with knowledge management tools. The industry has to be ready to respond to the increasing demands of customers not only by revising but […]
Ağustos 18, 2020

Proje Yönetimi ve Etik: Siyasal Araştırma Projeleri Örneği

Proje yönetiminde Etik kavramının nasıl bir rol oynayabileceğini anlayabilmek için, “Etik nedir” sorusunda ziyade, insanlar neden etik kurallara uygun davranırlar sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Tarihsel olarak bu soruya verilen yanıtları doğal/dini yaklaşım ve sözleşmeye dayalı yaklaşımlar olarak kabaca kategorize etmek mümkün. Oyun Teorisi’nin klasik modellerinden “Tutuklunun İkilemi” oyunu da bireylerin etik kurallara uygun davranıp davranmama kararlarını hangi stratejilere bağlı olarak verdiklerini de anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kısa vadede etik kurallara uygun davranmamak oyuncular için daha cazipken, orta ve uzun vadede ise etik […]
Ağustos 18, 2020

An Analysis Of One Country Focused Studies In Political Science

“Methodological discussions”, it is argued “are often reinventing what has been forgotten”. (Scheuch, p.148, quoted in Sartori, p.15). And Sartori argues that to rediscover the ‘forgotten unknown is just as important as to discover an unknown. (Sartori, p.15). An important part of methodological discussion in the study of political science, is the choice among different areas of focus. A student of political science is lucky since he/she has many different and alternating tools to employ in order to reach its […]
Ağustos 18, 2020

Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Rolü: Kırılgan Demokrasiyi Korumak

Yerküremiz yaklaşık 20 yıldır yoğun bir değişim süreci yaşamaktadır. Yarım asır sürmüş Soğuk Savaş sona ermiş, Batı ve Doğu arasındaki gerilimler yerini Napoleon’dan Hitler’e kimsenin yaklaşamadığı kadar gerçekleşmeye yakın Avrupa Birliği’ne bırakmıştır. Dünya ekonomisi sınırların kalkıp yerini tek bir ekonomiye bıraktığı “küresel bir ekonomi” olmaya tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar yaklaşmıştır. Uluslararası finansal akımlar, dünya ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırımlar tarihin hiçbir döneminde erişemediği hacimlere ulaşmıştır. Değişim sadece ekonomik boyutla sınırlı değildir. Teknoloji devrimi sayesinde bilgi neredeyse hiçbir sınır […]
Ağustos 18, 2020

Denklemi Gözden Geçirmek: Türkiye Bağlamında Partizanlık ve Ekonomik Oy Verme Hipotezi

Ekonomik oy verme yaklaşımı seçmenlerin siyasi parti tercihlerini açıklamaya çalışan alternatif yaklaşımlar arasından en güçlülerinden biridir ve neredeyse demokratik pratiğin bir parçası haline gelmiştir. Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bu yaklaşıma dayanan çalışmalar seçmen davranışını açıklamakta başarılı olmaktadır ve bu çerçevedeki yayın sayısı da artmaktadır. Ancak seçmenlerin ekonomik algılarını nasıl belirledikleri konusu hala tartışılmaktadır ve ekonomik konulardaki olumlu ya da olumsuz algıların bireylerin iktidardaki partiyi destekleyip desteklemelerinden etkilendiği söylenmektedir. 2011 genel seçimleri öncesinde İstanbul’da yürütülen bir saha çalışması seçmenlerin ekonomik […]
Ağustos 18, 2020

Turkey’s “Culturalization” in European Public Opinion

Former Belgian co-chair of the EU-Turkey Joint Parliamentary Commission, Marc Galle, published a book in 1995 on how Europeans viewed Turkey. It was called “Turkey, the Disliked Country” (1995). The claim that Turkey is disliked among the European public has long been a fundamental argument used by European politicians to deny Turkey’s demands during negotiations: “Although you are right, we cannot agree to your demands because there is no way we could convince our public and would end up paying […]