curriculum vitae

Prof. Dr. Emre Erdoğan


Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.

 • 1995Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)

 • 2001Bütünleşik Doktora

  Boğaziçi Üniversitesi

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)


  Tez adı: Between exit and loyalty: The dealignment and realignment in the Turkish party system (2001)

  Tez Danışmanı: ALİ ÇARKOĞLUÖğretim Görevlisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi

2005 — 2015

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü


Öğretim Görevlisi
Boğaziçi Üniversitesi

2012

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü


Doçent
İstanbul Bilgi Üniversitesi

2015

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü


Profesör
İstanbul Bilgi Üniversitesi

2020

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü


Bölüm Başkan Yardımcısı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
2016 - 2017

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü


Bölüm Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
2018

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü


Yönetilen Tezler

(Yüksek Lisans)
The Value of Post-Truth in Post-Politics: The Case of Climate Change

Onur Aslan

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2020


Populism And Covid-19: The Influence Of Covid-19 On Populism Of Afd And Perceptional Change Of Afd Supporters Towards National And International Elites

Fatih Etke

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı

2020


Investigation Of The United Nations' Humanitarian Interventions To The Syrian Crisis: A Comparative Analysis On Experiences Of Jordan, Lebanon And Turkey

Erbaş Ebru Akaytar

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2020


Mültecilere karşı halkın davranışlarını belirleyen faktörler : Şanlıurfa örneği

Hakan Bucak

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı

2019


Understanding online interactions in turkey: the function and the effects of social media platforms on political views

Dilale Dönmez

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2019


A Far Cry From A Cronkite: Comparing The Role Of Mass Media In The Polarized Politics Of Turkey And The United States

Boye Hansen Kyle

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer

2018


Comparative study about the rise of non-state actors in Africa

Ahmed Abdinasir Jimale

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2018


Si̇vi̇l Toplum Çalışmalarının, Si̇vi̇l Toplum Çalışmalarına Dahi̇l Olan Gençleri̇n Toplum Hi̇zmet Eği̇ti̇mi̇ İçeri̇si̇ndeki̇ Vatandaşlık Sorumluluğu Algısı Üzeri̇ne Etki̇si̇

Ece Çiftçi

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Anabilim Dalı

2018


Contact bridge across the border: Syrian women refugees discourse analysis on social relationships

Dilşad Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Anabilim Dalı

2018


Exploring the Key Judges: A Social Network Analysis of the Turkish Constitutional Court (1984-2017)

Sera Zafer

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer

2018


Attitudes And Perceptions Towards Atheists, Jews, Lgbt And Syrians A Comparison Between Turkish Youth In Turkey And Turkish Youth Abroad Via An Integrated Threat Approach

Jordy Petrus Johannes Geurts

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diğer

2017


Understanding of the relation between football and identity: Immigrant football clubs

Doğa Can Atalay

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Avrupa Topluluğu Anabilim Dalı

2017

Yönetilen Tezler

(Doktora)
Understanding The "We-ness" In Populism: Leaders, Media and Citizens

Tuğçe Erçetin

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

2020Uluslararası

hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2020). Scapegoats to be ”Served Hot”: Local Perceptions about Syrians in a Fragile Context. Journal of Conflict Transformation and Security, 8(1) (Yayın No: 6218083) 

2. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2018). Illegality in the informal labour market: findings from pilot research on child labour in Istanbul. Research and Policy on Turkey, 3(2), 138-154., Doi: 10.1080/23760818.2018.1517448 (Yayın No: 4445547) 

3. ERİŞEN CENGİZ,ERDOĞAN EMRE (2018). Growing perceived threat and prejudice as sources of intolerance: evidence from the 2015 Turkish general elections. Turkish Studies, 1-25., Doi: 10.1080/14683849.2018.1488592 (Yayın No: 4305512) 

4. DİKİCİ BİLGİN HASRET,ERDOĞAN EMRE (2018). The Obscurities of a Referendum Foretold: What we Know and don’t Know about the 2017 Constitutional Amendments in Turkey. Review of Middle East Studies, 52(1), 29-42., Doi: 10.1017/rms.2018.9 (Yayın No: 4287912) 

5. ERÇETİN TUĞÇE,ERDOĞAN EMRE (2018). How Turkey’s repetitive elections affected the populist tone in the discourses of the Justice and Development Party Leaders. Philosophy Social Criticism, 19145371875520, Doi: 10.1177/0191453718755207 (Yayın No: 4260722) 

6. Ekim Akkan Başak,UYAN SEMERCİ PINAR,MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA,ERDOĞAN EMRE (2018). How Do Children Contextualize Their Well-Being? Methodological Insights from a Neighborhood Based Qualitative Study in Istanbul. Child Indicators Research, Doi: 10.1007/s12187-018-9532-9 (Yayın No: 4174465) 

7. UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE (2018). Who cannot access education? Difficulties of being a student for children from Syria in Turkey. Vulnerable Children and Youth Studies, 13(1), 30-45., Doi: 10.1080/17450128.2017.1372654 (Yayın No: 4174476) 

8. UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,Ekim Akkan Başak,MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA,KARATAY ABDULLAH (2017). Contextualizing subjective well-being of children in different domains: Does higher safety provide higher subjective well-being for child citizens?. Children and Youth Services Review, Doi: 10.1016/j.childyouth.2017.06.050 (Yayın No: 3569096) 

9. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2016). Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’ matter?. Southeast European and Black Sea Studies, 1-19., Doi: 

10.1080/14683857.2016.1235000 (Yayın No: 2872538) 10. UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE (2016). Child Well-Being Indicators Through the Eyes of Children in Turkey: A Happy Child Would be One Who…. Child Indicators Research, Doi: 10.1007/s12187-016-9377-z (Yayın No: 2867640) 

11. DOYRAN MİNE AYŞEN,ERDOĞAN EMRE (2016). Are Foreign Banks Better Performers Than Domestic Counterparts? Examining the Financialization Hypothesis in Mexico. Latin American Business Review, 16(4), 327-370., Doi: 10.1080/10978526.2015.1115730 (Yayın No: 2872539) 

12. ERDOĞAN EMRE (2015). Siyasal Psikoloji Siyasal Katılım Hakkında Ne Öğretebilir Gezi Protestoları na Katılanlar Üzerinden Bir Değerlendirme. Siyasal Bilimler Dergisi, 3(1), 31-58., Doi: 10.14782/SBD.2015112077 (Yayın No: 2542028) 

13. ERDOĞAN EMRE (2013). Revising the Equation: Partisan Bias and Economic Voting Hypothesis in the Turkish Context. İktisat İşletme ve Finans, 28(325), 27-60., Doi: 10.3848/iif.2013.325.3620 (Yayın No: 2536469) 

14. DOYRAN MİNE AYŞEN,ERDOĞAN EMRE (2013). Contending with liberalisation: crisis and recovery of the Argentine banking sector in the period of 1994 to 2011. International Journal of Economics and Business Research, 6(3), 261, Doi: 10.1504/IJEBR.2013.056123 (Yayın No: 2536575) 

15. ERDOĞAN EMRE,ÇARKOĞLU ALİ (1998). Fairness in the Apportionment of Seats in the Turkish Legislature: Is There Room For Improvement?. New Perspectives on Turkey, 19, 97-124., Doi: 10.1017/S0896634600003046 (Yayın No: 2536659) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2018). Populism/s: Singular or Plural?. 2nd Populism Specialist Group’s Annual Workshop (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5106764)

2. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2019). Attitudes Towards Syrians in Turkey: Threat Perceptions,Scapegoating Contact. Refugees in Jordan: Economic Loss and Labour Politics Workshop (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5106695) 

3. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2018). Understanding Public Attitudes toward Immigrants in Comparative Perspective. 8th LCSR International Workshop «Quantitative Research of Social Changes Across the World (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5106692)

4. Akkan Başak,MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA,UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE (2017). Thinking Through children’s spaces: How children conceptualize and contextualize their wellbeing. 6th Conference of the International Society for Child Indicators (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4161910) Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

1. Makeshift Lives: The State of Armenian Citizen Migrants and Their Children Living in Istanbul (2018)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE, HDV Publications, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 150, ISBN:9786058165779, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5106666) 

2. Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları (2018)., ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, ISBN:978-605-399- 521-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4283751) 

3. Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum-Adana’da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:ISBN 978-605-399-477-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3647524) 

4. Çalışan Çocuk: Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,DURMUŞ GÖZDE, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 77, ISBN:978-605-399-495-4, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

5. Bizliğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,Sandal Önal Elif, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Editör:-, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:786053995012, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4174483) 

6. Türkiye de Gençlerin Sivil ve Siyasal Katılımı (2013)., ERDOĞAN EMRE, SAGE Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536365) 6. TEGV Gönüllülük Araştırmaları (2012)., ERDOĞAN EMRE, TEGV Yayınları, ISBN:978-975-7125-98- 3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536353) 7. Bizi Yanlış Tanıyorlar Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları (2012)., YILMAZ HAKAN,ERDOĞAN EMRE, Bilgi Üniversitesi Yayınları, ISBN:9786053992592, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536321)

7. TEGV Gönüllülük Araştırmaları (2012)., ERDOĞAN EMRE, TEGV Yayınları, ISBN:978-975-7125-98- 3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536353) 

8. Bizi Yanlış Tanıyorlar Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları (2012)., YILMAZ HAKAN,ERDOĞAN EMRE, Bilgi Üniversitesi Yayınları, ISBN:9786053992592, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536321)

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

1. Siyasetteki Gölge: Korku, Bölüm adı:(Terör ve Korkunun Elele Ördüğü Duvarlar Arasında Günümüz Sisofusunun Çaresizliği) (2019)., ERDOĞAN EMRE, Ithaki, Editör:Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:9786053759423, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5106660)

2. Siyasetteki Gölge: Korku, Bölüm adı:(Göçmen Karşıtlığında Tehdit Algısının Rolü: Korku ve Endişe Duygusu) (2019)., ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR, Ithaki, Editör:Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:9786053759423, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5106649)

3. Siyasetteki Gölge: Korku, Bölüm adı:(Aklın Ötekisinden Siyasetin Merkezine Duygular) (2019)., ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR, Ithaki, Editör:Uyan-Semerci, Pınar Erdoğan, Emre, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:9786053759423, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5097746)

4. Ütopyalar: Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer, Bölüm adı:(Ortak Bir Ütopya Tahayyülünün İmkansızlığı. Farklı ’Biz’likler, farklı ’Gerçek’likler) (2018)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE, İLETİŞİM, Editör:BORA AKSU, DEDE KADİR, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-05-2364-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4283760)

5. Growing Together Growing Apart, Bölüm adı:(Turkey's" Culturalization" in EU Public Opinion: Observations on the Findings of an Opinion Survey) (2016)., YILMAZ HAKAN,ERDOĞAN EMRE, NOMOS, Editör:Annette Freyberg-Inan, Mehmet Bardakci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 281, ISBN:978-3848730377, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2867638)

6. The State of Social Progress of Islamic Societies, Bölüm adı:(Turkey in Between: The Continuing Search for Development) (2016)., KARATAY ABDULLAH,ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR,MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA, Springer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 651, ISBN:978331924772-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2840729)

7. Siyasetin Bilimi İlter Turan a Armağan, Bölüm adı:(Yeni Bir “Siyah Kuğu”nun Peşinde: Bir Siyasal Davranış Biçimi Olarak Gezi Protestoları) (2015)., ERDOĞAN EMRE, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Editör:Pınar Uyan Semerci, Nihal İncioğlu, Boğaç Erozan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 428, ISBN:978-605-399-382-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2536871)

8. Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, Bölüm adı:(Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin Profilleri Üzerine Bir Çalışma) (2015)., ERDOĞAN EMRE, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Editör:Pınar Uyan-Semerci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 324, ISBN:978-605-399-414-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2542038)

9. Farklı Pencereler Farklı Manzaralar Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları, Bölüm adı:(Siyaset Bilimi’nde Kamuoyu Araştırmaları: Olanaklar, Yanlış Varsayımlar ve Engeller) (2012)., ERDOĞAN EMRE, Hiperlink Yayınları, Editör:Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan, Sayfa Sayısı 182, ISBN:9789944157575, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536887)

10. Gençler Tartışıyor Siyasete Katılım Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bölüm adı:(Olasılıksızlığın Kuramını Aramak: Türk Gençliği ve Siyasal Katılım) (2009)., ERDOĞAN EMRE, TÜSES Yayınları, Editör:Boyraz Cemil, Sayfa Sayısı 271, ISBN:6055755416, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2536966)

11. Market Research Best Practice 30 Visions for the Future, Bölüm adı:(Integrating Decision Making and Business Intelligence: A Roadmap to the Boardroom) (2007)., ERDOĞAN EMRE,OKTAR SELİM, ESOMAR, Editör:Peter Mouncey, Frank Wimmer, ISBN:9780470065273, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537060)

12. Genclik Toplum Liderliği ve Sosyal Sermaye, Bölüm adı:(Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği) (2005)., ERDOĞAN EMRE, Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayınları, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537090)

13. Excellence in Research, Bölüm adı:(Integrating Decision Making and Business Intelligence: A Roadmap to the Boardroom) (2004)., ERDOĞAN EMRE,OKTAR SELİM, ESOMAR, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537827)

14. Katıl ve Geleceğini Yarat II, Bölüm adı:(Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003) (2003)., ERDOĞAN EMRE, Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı 188, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537176)

15. İnsan Hakları Gençlik Araştırması, Bölüm adı:(Türk Gençliğinin İnsan Hakları Konusundaki Tutumlarının Belirleyicileri: Bir Çok Değişkenli Analiz Denemesi) (2003)., ERDOĞAN EMRE, Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Yayınları, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537159)

16. Katıl ve Geleceğini Yarat, Bölüm adı:(Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: Bir Endeks Denemesi) (2001)., ERDOĞAN EMRE, IRI Yayınları, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2537197) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2020). Hakikat Sonrası Tartışmalarının Gerçek Olmayan Varsayımlarını Ele Almak: Akıl, Bilim ve Demokrasi Karşıtlığı. Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi (Kontrol No: 6218095)

2. ERDOĞAN EMRE,ERÇETİN TUĞÇE (2019). Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması. Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 6(1), 38-74. (Kontrol No: 5154464)

3. ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2019). Türkiye’de 2000 Sonrası Akademik Yazında Çocuk İşçiliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi.. Çalışma ve Toplum, 4(63), 2503-2538. (Kontrol No: 5829432)

4. ERDOĞAN EMRE (2017). İnternet ve Siyasal Katılım:Türkiye Gençliği Üzerinden BirDeğerlendirme. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 5(13), 5-30. (Kontrol No: 4283873)

5. ERDOĞAN EMRE (2013). Dış Politikada Siyasallaşma Türk Kamuoyunun Davos Krizi ve Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10(37), 37-67. (Kontrol No: 2536501)Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. ERDOĞAN EMRE (2014). Türkiye de Gençlerin Siyasal Katılımı Karşılaştırmalı Bir Perspektif. ŞEBEKE: Gençlerin Katılımı Projesi Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitab, 37-53. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2542050)

2. ERDOĞAN EMRE (2011). Türk Kamuoyu ve Dış Politika Tortu mu Etken mi . Boğaziçi ÜniversitesiTÜSİAD Dış Politika Forumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2537238)Diğer Yayınlar

1. UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE (2018). Türkiye’de Suriyelileri Düşünürken Sınırları Sorgulamak. Teorik Bakış (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4286616)

2. ERDOĞAN EMRE (2008). Determinants of Turkish Citizens Attitudes Towards International Institutions. Turkish Policy Quarterly, 6(4), 131-160. (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2536733) 

3. ERDOĞAN EMRE (2005). A Fourth Alternative for Turkey A Democratic Middle East. Turkish Policy Quarterly, 4(2) (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2536769)

4. ERDOĞAN EMRE (2005). The Missing Element Turkish Public Opinion towards the US. Turkish Policy Quarterly, 4(1) (Uluslararası) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2536794)

Üniversite Dışı Deneyim

Infakto Araştırma Danışmanlık Dış. Tic. Ltd. Şti., Kamuoyu ve pazarlama araştırmaları konusunda faaliyet, (Ticari (Özel))

2003
Kurucu