Gençler

TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV’de oluşturulan proje grubu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve TEGV Eğitim Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sami Gülgöz de çalışma tasarımının oluşturulmasında ve yürütülmesinde katkı sağlamıştır.

 

 

  • TEGV Etki Araştırması

    TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV’de oluşturulan proje grubu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve TEGV Eğitim Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sami Gülgöz de çalışma tasarımının oluşturulmasında ve yürütülmesinde katkı sağlamıştır.    
  • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 2

    İyi olma hali (well-being), kişilerin yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İyi olma hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleyerek, kişilerin refahına ve gelişmesine bütünsel olarak yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefler. Yaşam koşullarını belirleyen unsurları hem nesnel hem de öznel […]
  • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu Saha Araştırması Raporu

    Türkiye’de gençlik alanında birçok çalışma yapılmasına rağmen bu alanda yapılan kapsamlı bir gençlik araştırması yoktu. Bu durum gerçekleşen bazı projelerin gençlere rağmen yapılan toplum mühendisliğine dönüşmesine yol açıyordu. Bu yüzden Habitat Derneği olarak Türkiye’de gençlerin iyi olma haline yönelik bir araştırma yaptık ve raporunu sizlere sunuyoruz. Bu rapordaki amaçlarımızdan birisi Türkiye’deki gençlerle ilgili yürütülen çalışmaları gençlerin bakış açılarıyla test etmektir. Bir diğer amacımızda özellikle gençlik alanında yapılan hizmetlerin ölçümlemesini sağlamaktır.