Gönüllülük

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: 

 • TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; 
 • Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; 
 • Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; 

TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Görüşmelerin illere dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 • İstanbul 
 • Diyarbakır 
 • İzmir 
 • Sivas

Derinlemesine görüşmelerin çıktılarından yola çıkarak hazırlanan soru formu internet üzerinden kişiye özel adresleme yöntemiyle TEGV Gönüllülerine iletildi. 17 Kasım-1 Aralık 2009 tarihleri boyunca açık olan araştırmaya 1209 TEGV Gönüllüsü katıldı.

 

 

 • TEGV Gönüllülük ve Kazanımları

  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin illere […]
 • TEGV Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik Araştırması

  TEGV, 1 Aralık 2010 günü düzenlenecek bir program çerçevesinde “Dünya Gönüllüler Günü”nü kutlayacaktır. Bu programın bir parçası ve 2008’den beri süregelen Gönüllülük Araştırmalarının üçüncüsü olarak, “Sürdürülebilir Gönüllülük” başlıklı bir araştırma çalışması yürütülmüştür. Gönüllülerle çalışan her kurum, Gönüllülük Tüneli adı verebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyadır. Bu tünel, Gönüllülük Başvurusu yapan bireylerin sadık gönüllüler haline dönüşmesi sürecini temsil eder ve bu tünel boyunca da ilk başvuruyu yapan aday gönüllü havuzunun sadece belirli bir oranı gönüllüye dönüşür. Zaman içerisinde yorgunluk ya da başka […]
 • TEGV Etki Araştırması

  TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV’de oluşturulan proje grubu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve TEGV Eğitim Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sami Gülgöz de çalışma tasarımının oluşturulmasında ve yürütülmesinde katkı sağlamıştır.    
 • TEGV Gönüllülük Araştırmaları

  TEGV’in Türkiye’de gönüllülüğün durumunu keşfetmeyi ve bireyleri gönüllülük yapmaya iten faktörleri tartışmayı amaçlayan ilk saha çalışması 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında yürütülmüş ve sonuçları 5 Aralık 2008 Dünya Gönüllüler Günü’nde kamuoyuna açıklanmıştır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de gençler arasında gönüllü faaliyetlerin ne kadar yaygın olduğunu niceliksel olarak göstermenin yanı sıra gönüllü faaliyetlerin kazanımlarını gönüllülük yapan ve yapmayan gençler arasında bir karşılaştırma yaparak tartışmak olarak tanımlanmıştır. Çalışmada gençlerin gönüllü faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları, yaptıkları gönüllü faaliyetlerin türü, ayırdıkları zaman, gönüllülük kavramından anladıkları, […]