TEGV

Araştırma çalışmasından elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Araştırma sonuçlarına göre 18-35 yaş arası kentsel bölgelerde yaşayan gençler arasında son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı sadece yüzde 5. Dünya Değerler Araştırması’nın üçüncü aşamasının verileri ülkemizin gönüllü faaliyetlere katılım açısından yüzde 1,5’luk bir oranla 55 ülke arasında sonuncu olduğunu zaten göstermekteydi. Aynı araştırmaya göre kentsel bölgelerde yaşayan Türk gençlerinin de gönüllü faaliyetlere katılımı sadece yüzde 7 oranında. TEGV araştırması da ülkemizin bu konuda ne kadar geride kaldığını bir kez daha göstermiş oluyor.

Türk gençlerinin gönüllülük faaliyetlerine bu kadar düşük oranda katılmalarının önde gelen sebebi olarak algısal engeller öne çıkmakta. Son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllülük faaliyetine katılmadığını söyleyen gençlerin öne sürdükleri en önemli bahane maddi olanak ve zaman yokluğu. Düşük eğitimli, düşük gelirli gençler ve ev kadınları daha çok maddi olanak eksikliğini öne sürerken; yüksek eğitimli ve yüksek gelirli gençler ise zaman yokluğu nedeniyle gönüllü faaliyetlere katılmadıklarını söylüyorlar. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre gönüllülük faaliyetlerinde bulunan gençlerin büyük çoğunluğu haftada 4 saatten daha az vakit ayırıyorlar. Yine araştırma sonuçları gençlerin sadece yüzde 7’sinin herhangi bir kuruma bağış yaptığını; gönüllülük faaliyetinde bulunan gençlerde bile bu oranın yüzde 30’un üzerine geçmediğini gösteriyor. Üstelik bağışta bulunanların büyük çoğunluğunun yılda bir defa 50 YTL’den daha az bağışta bulunması; gönüllülük faaliyetinin zaman ya da para olarak çok da fazla bir kaynak gerektirmediğinin en önemli kanıtı.

 

 

 • Türkiye’de Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye

  Araştırma çalışmasından elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Araştırma sonuçlarına göre 18-35 yaş arası kentsel bölgelerde yaşayan gençler arasında son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı sadece yüzde 5. Dünya Değerler Araştırması’nın üçüncü aşamasının verileri ülkemizin gönüllü faaliyetlere katılım açısından yüzde 1,5’luk bir oranla 55 ülke arasında sonuncu olduğunu zaten göstermekteydi. Aynı araştırmaya göre kentsel bölgelerde yaşayan Türk gençlerinin de gönüllü faaliyetlere katılımı sadece yüzde 7 oranında. TEGV araştırması da ülkemizin bu konuda ne kadar geride kaldığını […]
 • TEGV Gönüllülük ve Kazanımları

  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin illere […]
 • TEGV Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik Araştırması

  TEGV, 1 Aralık 2010 günü düzenlenecek bir program çerçevesinde “Dünya Gönüllüler Günü”nü kutlayacaktır. Bu programın bir parçası ve 2008’den beri süregelen Gönüllülük Araştırmalarının üçüncüsü olarak, “Sürdürülebilir Gönüllülük” başlıklı bir araştırma çalışması yürütülmüştür. Gönüllülerle çalışan her kurum, Gönüllülük Tüneli adı verebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyadır. Bu tünel, Gönüllülük Başvurusu yapan bireylerin sadık gönüllüler haline dönüşmesi sürecini temsil eder ve bu tünel boyunca da ilk başvuruyu yapan aday gönüllü havuzunun sadece belirli bir oranı gönüllüye dönüşür. Zaman içerisinde yorgunluk ya da başka […]
 • Çocukların Gözünden Okulda Yaşam

  Türkiye’de ilköğretim çağındaki çocukların okul deneyimlerine odaklanan sınırlı sayıda çalışma bulunuyor. Özellikle son yıllarda yaşanan politika değişiklikleri göz önüne alındığında, bu gibi değişikliklerin çocukların eğitim deneyimlerini nasıl etkilediğini anlamak ve farklı boyutlarıyla izlemek önem taşıyor. Türkiye’de son yıllarda temel eğitim alanında yaşanan gelişmelerin başında 2012 yılında 6287 sayılı yasayla “4+4+4” olarak bilinen yeni sisteme geçilmesi geliyor. Yeni sistem kapsamında 2012-13 eğitim-öğretim yılı itibarıyla zorunlu eğitimin süresi, içeriği ve eğitim kademeleri yeniden düzenlendi. Zorunlu eğitim liseyi de kapsayacak biçimde 12 yıla […]
 • TEGV Etki Araştırması

  TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV’de oluşturulan proje grubu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve TEGV Eğitim Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sami Gülgöz de çalışma tasarımının oluşturulmasında ve yürütülmesinde katkı sağlamıştır.    
 • TEGV Gönüllülük Araştırmaları

  TEGV’in Türkiye’de gönüllülüğün durumunu keşfetmeyi ve bireyleri gönüllülük yapmaya iten faktörleri tartışmayı amaçlayan ilk saha çalışması 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında yürütülmüş ve sonuçları 5 Aralık 2008 Dünya Gönüllüler Günü’nde kamuoyuna açıklanmıştır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de gençler arasında gönüllü faaliyetlerin ne kadar yaygın olduğunu niceliksel olarak göstermenin yanı sıra gönüllü faaliyetlerin kazanımlarını gönüllülük yapan ve yapmayan gençler arasında bir karşılaştırma yaparak tartışmak olarak tanımlanmıştır. Çalışmada gençlerin gönüllü faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları, yaptıkları gönüllü faaliyetlerin türü, ayırdıkları zaman, gönüllülük kavramından anladıkları, […]