Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum


Emre Erdoğan - Pınar Uyan Semerci
ISBN / SKU: 978-605-399-477-0
Şubat 2017
179 sayfa
19x27 cm
Yayına Hazırlayan: Cem Tüzün

Elinizdeki bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016 yılında yürüttüğü “Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” konulu projenin araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlıklı araştırma raporunu sunar.

İÇİNDEKİLER

Giriş
Yöntem
Temel Bulgular
Çocuğun İyi Olma Hali Alanları
Sonuç Yerine
Politika Alanları ve Çözüm Önerileri
Ekler
Kaynakça
 

İNCELEMELER

Burcu Karakaş


"Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Doç. Dr. Emre Erdoğan tarafından hazırlanan raporun araştırma ekibinde, Veysi Kondu, Garip Hanay, Zübeyde Ekmekçi ve Gizem Külekçioğlu yer aldı. Rapor kapsamında, mevsimlik tarım işçileri ile bu işçilerin çocuklarının çalışma ve yaşam koşulları araştırıldı.

Araştırmaya göre, 6-10 yaş arası çocukların yüzde 7’si tarlada çalışırken, bu oran 11-14 yaş diliminde erkek çocuklarda yüzde 52, kız çocuklarında ise yüzde 60’a yükseliyor. 15-18 yaş diliminde ise tarlada çalışanların oranı yüzde 91 oluyor.."