Bizi Yanlış Tanıyorlar: Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları


Emre Erdoğan - Hakan Yılmaz
ISBN / SKU: 978-605-399-259-2
Kasım 2012
180 sayfa
16x23 cm
Yayına Hazırlayan: Fahri Aral

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki uzun süreli “nişanlılık” sürecinde; ülkemizin tam üyeliğine karşı olan Avrupalı politikacıların öne sürdükleri en önemli neden Türkiye ve Türklerin Avrupa kamuoylarınca sevilmemesi oldu. Avrupalı politikacılar yıllarca Türkiye’ye “hayır” demenin bedellerini azaltabilmek amacıyla bu argümanı sık sık kullandı. Buna karşılık, Avrupa kamuoyunun kayda değer bölümünün Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine karşı olduğu bilinse de; bugüne kadar bu muhalefetin nedeninin “Türkiye’nin ve Türklerin sevilmemesi” olduğunu gösteren herhangi bir saha çalışması yapılmamıştı. Bunun ötesinde, 50 yıllık yolculuk sürecinde, Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını ölçmeyi amaçlayan kapsamlı bir araştırma çalışması da gerçekleşmedi.

Herşey, Avrupa Birliği’nin bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki sınırlı çabalarına bağlı kılındı. Dolayısıyla, bugün de Avrupalı politikacıların söyleminde “aç aslan” işlevi gören kamuoylarının ne düşündükleri bilinmemekte ve sadece izlenimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversiteleri öğretim üyesi Dr. Emre Erdoğan’ın Avrupa Birliği-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Avrupa’nın önde gelen beş ülkesinde –Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya- yürütülen karşılaştırmalı saha çalışması en azından bu ülkeler bazında Avrupalıların Türkiye ve Türkler hakkındaki algılarını araştırmayı amaçlıyor. Bu kadar geniş kapsamda yürütülen ilk araştırma olan ve beş ülkede 5000’den fazla kişinin katıldığı çalışmanın bulguları; algıların ardında yatan bilişsel ve davranışsal nedenleri keşfetmenin yanısıra, hangi faktörlerin bireyleri daha fazla Türkiye karşıtı olmaya ittiğini de sergilemektedir.

İÇİNDEKİLER

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM
Avrupa Aynasında Türkiye
Avrupa Bütünleşmesi Hakkındaki Tutumlar ve Belirleyicileri
Bilişsel Hareketlilik
Akılcı Tercih
Kimlik Politikaları
AB’nin Genişlemesi ve Türkiye’nin Üyeliği Hakkındaki Tutumlar

İKİNCİ BÖLÜM
Avrupa Birliği, Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algılar ve Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hakkındaki Görüşler
Yöntem
Avrupa Birliği Algısı
AB’nin Genişlemesi Hakkındaki Düşünceler
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Algılar
Türkiye ve Türkler Hakkında Bilgi Düzeyi
Subjektif Bilgi Düzeyi
Deneyimler
Objektif Bilgi Düzeyi
Türkiye Hakkında Bilgi Kaynakları
Türkiye Hakkında Bilinenler
Türkiye ve Türkler Hakkında Algılar
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Türkiye’nin AB’ye Üyeliğini Desteklemek
Türkiye’nin AB’ye Üyeliği Hakkındaki Görüşler
Sonsöz
Ekler
Kaynakça
Dizin

İNCELEMELER

Beril Dedeoğlu


"Çalışmada ele alınan ülkelerdeki eğilimler farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu farklılıkları dikkate almak gerekir zira kamu diplomasisi açısından faaliyetlerin hedef ve önceliklerinin her ülke için farklı olmasına ihtiyaç vardır. Örneğin Fransızların başka ülke ya da halklar hakkındaki algılarının oluşmasında siyasi liderlerin çok etkisi bulunuyor; yani Fransızlar liderlerine bakıyor. Almanya'da ise insanlar sokağa, yaşadıkları çevreye, kişisel deneyimlerine, karşılamalarına bakarak kanaat oluşturuyorlar."