Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Saha Araştırması Bulguları


Emre Erdoğan
Habitat Derneği

İÇİNDEKİLER

 1. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyeti
 2. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyet ve Çalışma Durumu
 3. Gençlerin Gelecekten Umudu
 4. Gençlerin Yaşamdan Umudu ve Çalışma Durumu
 5. Gençlerin Çalışma Durumu
 6. Çalışan Gençlerin Çalıştıkları Pozisyon
 7. Çalışanların Çalışma Süresi ve Çalıştıkları İş Yeri Sayısı
 8. Gençlerin Girişimcilik Eğilimi (“Kendi İşimi Kurmak İsterim” Yanıt Verenlerin Oranı)
 9. Gençlerin İş Bulma Konusundaki Kaygıları
 10. İş Bulmanın Önündeki Engeller
 11. Gençlerin Aylık Gelirleri
 12. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Medeni Durumları
 13. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Çalışma Durumları
 14. Gençlerin Borçluluk Durumları
 15. Gençlerin Rahatça Bir Hayat Sürebilmeleri İçin İhtiyaç Duydukları Gelir
 16. Gençlerin Göreli Yoksunlukları
 17. Gençlerin Mutluluk Derecesi ve Göreli Yoksunluk
 18. Gençlerin Maddi Durumlarından Memnuniyet Derecesi
 19. Gençlerin Yaşadıkları Yer
 20. Gençlerin Yaşadıkları Ortamı Değerlendirmeleri
 21. Gençlerin Yaşadıkları Kenti Değerlendirmeleri
 22. Kentten Memnuniyetin Boyutları ve Demografik Değişkenler
 23. Eğitimine Devam Edenlerin Okudukları Okullar
 24. Okudukları Okullar ve Okullarından Memnuniyet Derecesi
 25. Gençler Arasında Sınıf Tekrarlamış Olanların Oranı
 26. Akademik Başarı, Yaşamdan Memnuniyet ve Eğitimden Memnuniyet Arasındaki İlişki
 27. Gençlerin “Kültürel” Tüketimleri
 28. Gençler ve Sağlık Öznel Değerlendirmeleri
 29. Gençlerin Yaşam Tarzları
 30. Yaşam Tarzlarının Boyutları ve Demografik Değişkenler
 31. Gençlerin Sağlık Durumlarından Memnuniyetleri ve Demografik Değişkenler
 32. Gençlerin İlişkilerini Değerlendirmeleri
 33. İlişkilerin Boyutları ve Demografik Değişkenler
 34. Gençlerin Aileleriyle İlişkileri
 35. Gençlerin Arkadaşlarıyla İlişkileri
 36. Gençler ve Evdeki İş Yükleri
 37. Gençlerin Gönüllülükleri
 38. Gönüllü Gençlerin Yaşadıkları Zorluklar
 39. Gönüllülük Yapmama Nedenleri
 40. Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelikleri
 41. Ailelerin ve Gençlerin Gönüllülük ve Üyelik Oranları Arasındaki İlişki
 42. Gençlerin Siyasal ve Sivil Katılımı
 43. Gençlerin Yetkinliği
 44. Gençler Yaşadıkları Yerde Kendilerini Güvende Hissediyorlar mı?
 45. Yaşadıkları Yerde Güvende Hissetme ve Medeni Durum
 46. Ulaşım Olanakları ve Trafikten Memnuniyet
 47. Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı
 48. Gençlerin İnternete Erişim Araçları
 49. Gençlerin İnternette Yaptıkları
 50. Gençlerin En Çok İzledikleri TV Kanalları
 51. Gençlerin Yerel Hizmetlerle İlgili Bilgi Kaynakları ve Kaynaklara Güveni
 52. Televizyondan Seçimlerle İlgili Bilgi Alma
 53. Medeni Hal
 54. Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi
 55. Toplam Aylık Hane Halkı Geliri
 56. Eğitimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 57. Kültürel Tüketimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 58. Sağlıktan Memnuniyet, Yaşam Tarzları ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 59. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 60. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 61. Güvenlik ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 62. Yaşamdan Memnuniyet ve Kentten Memnuniyet

İNCELEMELER

Indigo


"Araştırma, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği tarafından yürütüldü. Gençlerin iyi olma halinden yola çıkan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe kadar 62 başlıkta veriler toplandı. Geliştirilecek yeni gençlik politikalarına ve gençlere yönelik projelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan araştırmayı, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erdoğan açıkladı."