Seçim Sistemleri ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Temsiliyet