Davos Crisis
Ağustos 18, 2020

Dış Politikada Siyasallaşma: Türk Kamuoyunun “Davos Krizi” ve Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri

Dış politika konuları seçmenlerin çoğu için kolayca yorumlanamayacak kadar karmaşık konulardır. Buna rağmen seçmenlerin kamuoyu araştırmalarında bu konularda tutum sahibi olduklarını belirttikleri gözlemlenmektedir. Belirtilen tutumların, dış politika konularında referans alınacak bir kamuoyunun varlığına işaret ettiği iddia edilmekle birlikte, bu tutumların neredeyse rastsal bir şekilde oluştuğu da öne sürülmektedir. Araştırma çalışmamız, 2009 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta katıldığı bir paneli terk etmesi ve “One Minute Çıkışı” olarak bilinen davranışı sonrasında yürütülen bir anket çalışmasına dayanarak seçmenlerin dış politika konusundaki algılarının siyasal […]