Medya Sistemleri
Ağustos 18, 2020

Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması

Popülist söylemlerin yaygınlaşmasında ve popülist hareketlerin başarısında medyanın önemli bir rolü olduğu göz ardı edilemez. Farklı bağlamlarda medyanın etkin kullanımı popülist aktörler için değişiklik gösterir. Bununla beraber, retorik ve eylemleri ile medyayı etkileyebildikleri gibi kimi zaman medyada çok fazla görünür olamayabilirler de. Bu noktada, makalemizin amacı popülist aktörlerin medyada neden/nasıl görünür oldukları (veya olamadıkları) ve medyayı nasıl kullandıklarını açıklamaktır. Hallin ve Mancini (2004) karşılaştırmalı bir şekilde medya sistemlerinden bahsederek, üç farklı modelde ülkeler arasındaki değişiklikleri anlatmaktadır. Liberal, demokratik korporatist ve […]