Turkish Youth
Ağustos 1, 2003

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003

1999 yılı sonbaharında STRATEJİ|MORI, IRI (International Republican Institute) ve ARI Hareketi’nin katılımıyla bir çalışma yürütülmüştü. Bu çalışmanın temel amacı “Türk gençliğinin siyaset katılım derecesini, katılımın önündeki engelleri ve bu engelleri kaldırmanın olası yollarını keşfetmek” olarak tanımlanmıştı. Çalışma kapsamında Türkiye genç nüfusunu temsil eden bir örneklemle anket çalışması yapılmış, anket çalışmasını sonuçların tartışıldığı grup tartışmaları ve daha geniş kapsamlı toplantılar takip etmişti. Mayıs 2001’de yayınlanan “Türk Gençliği ve Katılım” adlı yayında da gerek araştırmanın sonuçları, gerekse de takip eden toplantılar değerlendirilmiş […]