Zihni Politik

Popülizm

Zihni Politik – 14 Haziran 2020

“Zihni Politik’in üçüncü bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz 3 bölümlük söyleşi serisinin son bölümünde Popülizmi işledik. Popülizmi tanımlayan ideolojik, söylemsel ve stratejik unsurlara, popülizm ve siyasi krizler arasındaki ilişkiye, sol popülizme, küreselleşmenin popülizmin yükselişindeki rolüne, popülist itirazın parlamenter demokrasiler için ne anlama geldiğine ve popülizmden alınabilecek derslere değindik.”

 


 

Siyasal Kutuplaşma

Zihni Politik – 23 Mayıs 2020

“Zihni Politik’in ikinci bölümünün konusu siyasal kutuplaşma. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile siyasal kutuplaşma kavramının ortaya çıkışını, çeşitlerini, arkasında yatan tarihsel, kültürel ve politik dinamikleri, popülizm ile olan ilişkisini; aynı zamanda Türkiye’de kutuplaşmanın boyutlarını, siyasal topoğrafya kavramının kutuplaşmadaki rolünü, kutuplaşmanın bilişsel ve duygusal kaynaklarını konuştuk.”


 


 

Metodoloji: İnsanın Bilme Arayışı ve Sınırları

Zihni Politik – 2 Mayıs 2020

“Zihni Politik’in ilk bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile birlikte metodoloji hakkında konuştuk. İnsanın bilme yöntemleri, bilimsel yöntemin doğuşu, egemen paradigmalar, eleştirel düşünce ve insanın sınırlılıkları gibi birçok konuya değindik.”