2019

İyi olma hali (well-being), kişilerin yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İyi olma hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleyerek, kişilerin refahına ve gelişmesine bütünsel olarak yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefler. Yaşam koşullarını belirleyen unsurları hem nesnel hem de öznel göstergeler eşliğinde bütünsel ve çok boyutlu bir yaklaşımla anlamayı hedefler. İster ulusal veriler olarak, ister karşılaştırma amaçlı geliştirilmiş olsun, iyi olma hali endeksleri izleme ve değerlendirmede önemli istatistiksel değerlendirme araçlarıdır. “İyi olma hali ” kavramı mutlaka ve mutlaka hem nesnel hem öznel açıdan iyi olma hali durumlarına bakmayı ve yapabilirliklerini izlemeyi vurgular. Aslında kişilerin iyilik halleri, iyi olup olmamalarının tespiti sadece öznel memnuniyet/memnuniyetsizlik hislerine göre saptanamaz. Görece yoksunluk hali ve uyarlanan tercihler kavramları ile ilgili yazında oldukça vurgulanan kişilerin içinde bulundukları koşullar bağlamında kendi tercihlerini ve memnuniyet durumlarını uyarlayabildikleridir. Bu yüzden de mutlaka nesnel ve öznel veriler beraber ele alınmalıdır.

Vurgulanması gereken bir diğer nokta da tüm alanların birbiriyle ilişkili olduğudur. Örneğin maddi durum, tüm diğer alanlardaki iyi olma halini etkileyen bir alandır. Tüm bireylerde olduğu gibi gençlerin iyi olma hallerinin maddi durum alanına katkıda bulunabilecek önemli bir faktör çalışma durumlarıdır. Benzer bir biçimde eğitime devam eden gençlerin okulun fiziki koşulları ve genel olarak eğitime dair memnuniyetlerinin eğitim alanının bireylerin yaşamları üzerinde hem şu an sahip oldukları iyi olma halini hem de özellikle gençler ve çocuklar için gelecekteki iyi olma hallerini belirleyen bir etkisi bulunmaktadır.

Bu raporda iyi olma hali perspektifiyle önce gençlerin öznel iyi olma haline dair bulgular yaşamdan olan genel memnuniyet şeklinde ele alınacak, sonrasında da maddi durum, çalışma durumu, eğitim, sağlık, ilişkiler ve katılım alanlarında araştırma bulguları yansıtılacak, 2017 araştırması ile karşılaştırmalı bulgular paylaşılacaktır.

 

 

  • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 2

    İyi olma hali (well-being), kişilerin yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İyi olma hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleyerek, kişilerin refahına ve gelişmesine bütünsel olarak yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefler. Yaşam koşullarını belirleyen unsurları hem nesnel hem de öznel […]
  • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu Saha Araştırması Raporu

    Türkiye’de gençlik alanında birçok çalışma yapılmasına rağmen bu alanda yapılan kapsamlı bir gençlik araştırması yoktu. Bu durum gerçekleşen bazı projelerin gençlere rağmen yapılan toplum mühendisliğine dönüşmesine yol açıyordu. Bu yüzden Habitat Derneği olarak Türkiye’de gençlerin iyi olma haline yönelik bir araştırma yaptık ve raporunu sizlere sunuyoruz. Bu rapordaki amaçlarımızdan birisi Türkiye’deki gençlerle ilgili yürütülen çalışmaları gençlerin bakış açılarıyla test etmektir. Bir diğer amacımızda özellikle gençlik alanında yapılan hizmetlerin ölçümlemesini sağlamaktır.