Sosyal Sorumluluk

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: 

 • TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; 
 • Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; 
 • Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; 

TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Görüşmelerin illere dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 • İstanbul 
 • Diyarbakır 
 • İzmir 
 • Sivas

Derinlemesine görüşmelerin çıktılarından yola çıkarak hazırlanan soru formu internet üzerinden kişiye özel adresleme yöntemiyle TEGV Gönüllülerine iletildi. 17 Kasım-1 Aralık 2009 tarihleri boyunca açık olan araştırmaya 1209 TEGV Gönüllüsü katıldı.

 

 

 • TEGV Gönüllülük ve Kazanımları

  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin illere […]