Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu Saha Araştırması Raporu

Türkiye’de gençlik alanında birçok çalışma yapılmasına rağmen bu alanda yapılan kapsamlı bir gençlik araştırması yoktu. Bu durum gerçekleşen bazı projelerin gençlere rağmen yapılan toplum mühendisliğine dönüşmesine yol açıyordu. Bu yüzden Habitat Derneği olarak Türkiye’de gençlerin iyi olma haline yönelik bir araştırma yaptık ve raporunu sizlere sunuyoruz.

Bu rapordaki amaçlarımızdan birisi Türkiye’deki gençlerle ilgili yürütülen çalışmaları gençlerin bakış açılarıyla test etmektir. Bir diğer amacımızda özellikle gençlik alanında yapılan hizmetlerin ölçümlemesini sağlamaktır.