“Kutuplaşmış” Bir Ülkede Umut Edebilmenin Zorlukları…