Bir Lisan-ı Münasip Meselesi: Trump Sonrası Dönemde Diplomasi