İstikrar
Ağustos 18, 2020

Seçim Sistemleri ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Temsiliyet

Demokrasilerin vazgeçilmez ögelerinden biri seçimlerdir. Seçimler hem vatandaşların tercihlerinin politikalara dönüştürülmesine aracılık etmesi nedeniyle önemlidir, hem de bir vatandaşın gerçekleştirebileceği en basit ve masrafsız yönetime katılım biçimi olmasıyla. Vatandaşlar seçimlerde bir partiye oy vererek o partinin uygulamayı taahhüt ettiği politikaları desteklediklerini belirtirler ve o partiye belirli bir dönem için bu politikaları uygulama yetkisi verirler. Hangi seçim sistemi altında olursa olsun, bu seçim işlemi sonrasında bir ya da birden çok parti bir sonraki seçime kadar bu yetkiye haiz olur. Bir sonraki […]