Küreselleşen Dünya
Ağustos 18, 2020

Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Rolü: Kırılgan Demokrasiyi Korumak

Yerküremiz yaklaşık 20 yıldır yoğun bir değişim süreci yaşamaktadır. Yarım asır sürmüş Soğuk Savaş sona ermiş, Batı ve Doğu arasındaki gerilimler yerini Napoleon’dan Hitler’e kimsenin yaklaşamadığı kadar gerçekleşmeye yakın Avrupa Birliği’ne bırakmıştır. Dünya ekonomisi sınırların kalkıp yerini tek bir ekonomiye bıraktığı “küresel bir ekonomi” olmaya tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar yaklaşmıştır. Uluslararası finansal akımlar, dünya ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırımlar tarihin hiçbir döneminde erişemediği hacimlere ulaşmıştır. Değişim sadece ekonomik boyutla sınırlı değildir. Teknoloji devrimi sayesinde bilgi neredeyse hiçbir sınır […]