Political Participation
Ağustos 18, 2020

Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’ matter?

Participation is key to the discussions of democracy and justice. For all citizens, no matter their differences, having the ability to participate is a difficult but required condition for a just and democratic political community. Based on the recent research on citizenship in Turkey, this article aims to explore, first, whether young citizens’ political participation shows a different pattern when compared to the rest of the population and, second, whether being young still determines the outcome when controlled for demographical […]
Ağustos 1, 2003

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003

1999 yılı sonbaharında STRATEJİ|MORI, IRI (International Republican Institute) ve ARI Hareketi’nin katılımıyla bir çalışma yürütülmüştü. Bu çalışmanın temel amacı “Türk gençliğinin siyaset katılım derecesini, katılımın önündeki engelleri ve bu engelleri kaldırmanın olası yollarını keşfetmek” olarak tanımlanmıştı. Çalışma kapsamında Türkiye genç nüfusunu temsil eden bir örneklemle anket çalışması yapılmış, anket çalışmasını sonuçların tartışıldığı grup tartışmaları ve daha geniş kapsamlı toplantılar takip etmişti. Mayıs 2001’de yayınlanan “Türk Gençliği ve Katılım” adlı yayında da gerek araştırmanın sonuçları, gerekse de takip eden toplantılar değerlendirilmiş […]