Türk gençliği
Ağustos 18, 2020

Sosyal sermaye, güven ve Türk gençliği

Herkes İçin İnsan Hakları projesi çerçevesinde, farklı illerde yapılan Anadolu toplantılarının ortak paydalarından biri katılımcı gençlerin tartışmaya geçmekteki ataletleriydi. Sunumlar tamamlandığında ortalığa bir sessizlik çöküyor, gençlerden ilk sorunun gelebilmesi için bir zaman geçmesi gerekiyordu. Bireysel özellikleri, eğitim geçmişleri, aileleri bu kadar farklı olan gençleri soru sormakta bu kadar atalet sahibi yapan faktör neydi? Daha önemlisi soru sormamakla, çok iyi bildiğimiz siyasal katılım düşüklüğü acaba aynı sebepten mi kaynaklanmaktaydı? Bir başka deyişle, Türk gençlerinin bazı kültürel kodları mı bu atalete yol […]
Ağustos 1, 2003

Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003

1999 yılı sonbaharında STRATEJİ|MORI, IRI (International Republican Institute) ve ARI Hareketi’nin katılımıyla bir çalışma yürütülmüştü. Bu çalışmanın temel amacı “Türk gençliğinin siyaset katılım derecesini, katılımın önündeki engelleri ve bu engelleri kaldırmanın olası yollarını keşfetmek” olarak tanımlanmıştı. Çalışma kapsamında Türkiye genç nüfusunu temsil eden bir örneklemle anket çalışması yapılmış, anket çalışmasını sonuçların tartışıldığı grup tartışmaları ve daha geniş kapsamlı toplantılar takip etmişti. Mayıs 2001’de yayınlanan “Türk Gençliği ve Katılım” adlı yayında da gerek araştırmanın sonuçları, gerekse de takip eden toplantılar değerlendirilmiş […]